نشر بهشت خاکستری به زبان عربی

چنان که می دانید، به لطف دولت مهرورزی تمام کتاب های منتشر شده ام و نیز کتاب هایی که برای اجازه نشر به وزارت ارشاد داده ام، عملا سال هاست که از نشر بازمانده اند. از جمله دو کتاب: پیام آور عاشورا و انقلاب عاشورا که تقریبا هر سال تجدید چاپ می شدند...
سرانجام از ارشاد قطع امید کردم. کتاب بهشت خاکستری در همین ماه توسط نشر جداول منتشر شده است. کتاب های دیگر هم که به عربی منتشر شده است، از طریق موسسه نیل و فرات در دسترس است. نشانی ناشران و کتاب ها به قرار ذیل است:(1)- الجنة الرمادية الطبعة رقم 1،لـ عطا الله مهاجراني (ورقي غلاف عادي، 26/11/2011)
جداول للطباعة والنشر والتوزيع

(2)- الإسلام والغرب، الطبعة رقم 1،لـ السيد عطاء الله مهاجراني (ورقي غلاف عادي،)
مكتبة الشروق الدولية،
(3)- القراءات الدينية المتعددة، الطبعة رقم 1،لـ عطاء الله مهاجراني (ورقي غلاف عادي،)
مكتبة الشروق الدولية،
(4)- القراءات المتعددة فكر ورؤى واجتهاد، الطبعة رقم 1،لـ عطا الله مهاجرانى (ورقي غلاف عادي، )
مكتبة الشروق الدولية،
(5)- التسامح والعنف في الإسلام، الطبعة رقم 1،لـ سيد عطاء الله مهاجراني (ورقي غلاف عادي، )
رياض الريس للكتب والنشر :

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)